Снимките използвани в сайта са илюстративни.
Продуктите изобразени в сайта не са реализация и производство на Колор Гардън АД.
Колор Гардън АД се съобразява и уважава авторските права на производителите на продуктите изобразени в сайта.
Референции на показаните продукти са взети от уеб сайт: www.thedieline.com.