Печат
без
клишета
и цилиндри

Без
минимални
количества

Високо качество
на печат,
недостижим
при флексопечат

Първата в България технология за печат без клишета на гъвкави опаковки и етикети.

Нашата компания променя из основи производството на гъвкави опаковки в България.

Компания от ново поколение - оптимизира, подобрява и извежда произвежданите от нас продукти до ниво, нетипично за нашия пазар.

Екип с възгледи и амбиции за иновации в качеството и услугата, която ще предлага нашата компания.

Технологичния процес и развитието на базата се следи и развива от хора с дългогодишен опит в сферата на производството на гъвкави опаковки.

Производствените ни помещения са изградени и оборудвани съгласно съвремените технологични изисквания и тенденции, необходими за производството на нашите продукти.

Машиният парк е изграден изцяло от нови машини, които са с последните технологични харектеристики от водещи компании в този сегмент. Всичко това ни позволява да предлагаме един висококачествен и достъпен продукт.

Ние създаваме потенциал за печалба за нашите клиенти

Ние непрекъснато подобряване на нашите продукти и услуги за нашите клиенти. Ние сме смели да поемем инициативата. Нашите клиенти и доставчици са наши партньори, на базата на споделен успех.

Персонализация с промокод и друг тип информация

необходимостта от гъвкавост и адаптация

Печат с хранително съвместими мастила

- с грижа и разбиране към околните